غسل تعمید توسط خودتان

این امکان وجود دارد که شما خودتان توسط خودتان تعمید شوید . ما در این موارد هم گواهی تعمید برای شما صادر میکنیم .

جایگاه این‌موضوع در انجیل

چگونه غود را تعمید دهید

 

 

تعمید گرفتن  

ما در سراسر جهان شبکه ای از معتقدین مسیحی با یک عقیده داریم که بسیار خوشحال می شوند که به شما کمک می کنند که

تعمید شوید.  می توانید با ما در تماس باشید با این ایمیل :  

  info@carelinks.net / +447481122558

  

 

 

تعمید خود : آموزه کتاب مقدس

 

اگر اعتبار غسل تعمید بستگی به این دارد که شخص تعمید دهنده کیست ، ما به طور مثال یک کشیش خواهیم داشت که به موجب آن نجات یک انسان نه به درک خود و اطاعت او از کلام خدا ، بلکه به انسان دیگری بستگی دارد.  این کاملاً مغایر با روح مسیحیت عهد جدید است.  هیچ برادر حق خدادادی ندارد که دیگران را از سایر برادرها تعمید دهد.  ما قبلاً نشان داده ایم كه دستور ورود به همه موعظه ها و غسل تعمیدها برای همه ی ما اعمال می شود.  و بنابراین ما هر یک وظیفه داریم که دیگران را غسل تعمید دهیم (متی. 28:19).  اگر بگوییم که فقط بعضی حق دارند که غسل ​​تعمید دهند ، ما می گوییم که فقط برخی حق دارند موعظه کنند.  کمک می کند تا این نوع سؤال را در نظر بگیریم که درباره پرونده فرضی مرد در جزیره بیابانی با کتاب مقدس فکر کنیم.  او از نظر تئوریک باید بدون دخالت هر انسانی دیگر به معرفت مسیح برسد و تعمید یابد.  در حالی که پرونده جزیره بیابانی ممکن است فرضی باشد ، پرونده مردان در زندان که حق بازدید از آنها را ندارند یا افرادی در چنین مکان های جدا شده ای که امکان بازدید از آنها وجود ندارد زیرا متبدیان احتمالی فاقد بودجه برای انجام این کار هستند - اینها شرایط واقعی زندگی است  .  خود تعمید تنها گزینه برای آنهاست.  نتیجه گیری از مطالعه زیر این است که ما باید تمام تلاش خود را برای بازدید ، معاینه و تعمید نامزدها برای تعمید انجام دهیم.  اما باید درک کنیم که خود تعمید به لحاظ نظری کاملاً قابل قبول است ، و ما باید خود را غسل تعمید یافته به عنوان برادران و خواهران خود بشناسیم (البته ، پس از آنکه بدانیم که آنها در زمان تعمید اعتقادات ما را با هم مشترکند)

 

سوابق عهد جدبد

 

از حدود ۴۰ سابقه عهد جدید ،یا منابع عهد جدید در مورد غسل تعمید ، بسیار مهم است که فقط ۲ منبع در مورد روند حقیق غسل تعمید دهندگان نوکیشان وجود دارد . ( یحیی تعمید دهنده و فیلیپس ) هستند . محکومیتی برای خود تعمیدی وجود ندارد . این بدان معنا نیست که نوکیشان خود را در آب فرو بردند . در حالی که نکته اینجاست که تمرکز داستان بر این حقیقت است .که نوکیش در عیسی مسیح غسل تعمید شده نه این که آن کسی که او را تعمید میداده . حتی وقتی که پترس تصمیم گرفت که اولین گروه نوکیشان غیر یهودی را تعمید دهد دستور داد که تعمید شوند ( اعمال رسولان ۱۰:۴۸) ثبت نشده که خود او این کار را انجام‌داده‌ باشد . تاکید عهد جدید در این است که در غسل تعمید ایماندار خود را فرا میخواند در نام عیسی مسیح و این یک عمل شخصی است و کسی که شانه های شما را در دست گرفته هیچ نقشی در این داستان ندارد . معنای غسل تعمید به این متکی است که ایماندار به انجیل زیر آب رود و این نشانه ای از مرگ عیسی است و‌بیرون از آب میاید که خود را به رستاخیز عیسی وصل میکند . و کسی که که شانه های او را گرفته هیچ ربطی به آن یاداور ندارد . أنواع غسل تامید در عهد قدیم تعمید دهنده را در بر نمیگیرد‌‌ و نمایان نمیکند :

- کاهنان خود را در لگن شستند.  آنها توسط هیچ کس دیگری شسته نشده بودند

 - همان اهرم پاک نیز خودش را شست

 - نعمان خود را در اردن فرو برد

 - اسرائیل از دریای سرخ با ابر آب بالای سر آنها عبور کرد ، آب در هر دو طرف آنها ، و بدن آنها با آب باران مرطوب شد (بنابراین از مزمورها می آموزیم).  این روشن ترین چهره تعمید است (اول قرنطیان 10: 2).  اما هیچ نوع تعمید دهنده ای در نوع وجود ندارد.  در واقع ، بولینگر اظهار می دارد که "همه آنها در موسی تعمید یافتند" به معنای واقعی کلمه قابل ترجمه است "آنها خودشان را تعمید دادند".  همان شکل فعل در لوقا 2: 5 رخ می دهد ، جایی که یوسف رفت "تا مالیات بگیرد" ، به معنای واقعی کلمه "برای ثبت نام خود".

 با این حال ، باید به اندازه کافی روشن باشد که ما باید تمام کارهایی را که از لحاظ انسانی ممکن است انجام دهیم تا از موارد تعمید خود دوری کنیم.  غسل تعمید فقط در صورتی معتبر است که قبل از هر چیز دانش قابل توجهی از انجیل وجود داشته باشد.  برای تبدیل تازه این مسئله که آیا او "آماده" است یا نه ، بسیار دشوار است.  واقعاً نیاز به بحث و گفتگو با یک مؤمن بالغ تر است تا مشخص شود که فرد درک می کند یا نه.  به همین دلیل به تنهایی می خواهیم از کسانی که خودشان تازه وارد هستند ، استفاده کنند تا تا زمانی که یک برادر بالغ تر حضور پیدا کند ، تماسهای خود را تعمید ندهند.  این امر به این دلیل نیست که هر فرمانی وجود دارد که یک مبدل جدید نتواند آن را تعمید دهد ، به همان روشی که هیچ فرمانی وجود ندارد که تعمید باید توسط مؤمن دیگری انجام شود.  من اصرار بر این نکته ندارم - در نهایت ، نمی توانم.  اما غسل تعمید یک چیز جدی است و اگر کسی بدون اطلاع کافی تعمید یابد ، نجات ابدی آنها در معرض خطر است.  بنابراین ما از همه ما می خواهیم که این مسئله را بپذیرند و با تسلیم متقابل با یکدیگر همکاری کنیم تا خانه معنوی که ساخته ایم پایه و اساس مطمئن باشد.

 

غسل تعمید در جسم‌

باید به یاد داشته باشید که تعمید فقط ورود تعهد با پدر و پسرش نیست بلکه تعمید در بدن عیسی یا به عبارت دیگر بدن ایمانداران است ( اول قرنطیان ۱۲:۱۳ )  به همین منظور است که خود تعمیدی نباید بیش از حد آزادانه انجام شود . در اعمال رسولان غسل تعمید ها به عنوان ایماندارانی که به بدن ایمانداران دیگر اضافه شده اند تفسیر میشود . ( اعمال رسولان باب دو ۴۱:تا ۴۸ )  و همچنین اضافه شدن خود آنها به عیسی مسیح . بنابراین این مناسب است که اعضای دیگری از بدن عیسی مسیح در غسل تعمید حضور داشته باشد .  غسل تعمید آغاز ارتباط با جامعه ایمانداران و همچنین ارتباط شخصی با عیسی مسیح‌ است . یکی از مشکلات اساسی که در قرنطیان بود این بود که آنها اهمیت بیش از حدی میدادند به کسی که غسل تعمیدشان میکرد . کسانی که با پلوس یا پتروس غسل تعمید میشدند گروه های دیگری را تشکیل میدادند . پلوس این مشکل را اینگونه حل کرد  و گفت که غسل تعمید در عیسی است و معنای تعمید دهنده کاملا بی ربط است . عیسی مرا فرستاد نه برای تعمید دادن بلکه برای بشارت دادن انجیل که احتمالا شکسته نفسی است . ( زیرا زیان به صورت غیر عادی مبالغه شده  تا معنی رسانده شود ) دستور برای بشارت و تعمید در بشارت بزرگ  در واقع هر دو یک فرمان هستند . تعمید دادن به غسل تعمید دادن به یک‌معنا هستند به نظر من پلوس تعمید کرد ولی استفاده از بزرگ نمایی که کفت تاکید من برای ادامه بشارت انجیل است و این حقیقت که من شانه های بسیاری از افراد‌را گرفتم  و آنها را زیر آب بردم بشیار بی ربط است . عیسی مرا نفرستاد که فقط این کار را انجام‌ دهم . بلکه مهمتر از آن برای بشارت انجیل . و باشد که دیگاه ما نیز اینگونه باشد .

عمیق تر برویم‌

برای کسانی که علاقه دارند اگر ممکن است کمی عمیق تر به این مساله فکر کنند .  مساله ی خود تعمیدی و کسی که تعمید میدهد . با یک روح همه ما تعمید یافتیم در یک بدن ، مسیح ( اول قرنطیان ۱۲:۱۳)  روح به نظر تعمید میاید اما چطور . عیسی مسیح  توسط روح تعمید میدهد .  گرچه او شخصا شانه های کسانی که تعمید میداد را در دست نگرفت ( یوحنا ۴:۲ ) بدون شک‌نشان  میدهد کسی که تعمید میدهد کاملا بی ربط است . ما حقیقت  را توسط تعمید پیروی میکنیم با روح ( ۲ تسک  ۲:۱۳  اول پت  ۱:۲۲)  این لزوما به این‌معنا نیست که روح ما را مجبور به عطاعت کرده است . بلکه بیشتر به این‌معناست که این ایده که عیسی مرد و توسط روح از مردگان برخیزانده‌ شد . پس ما هم روند مشابهی برای تعمید سپری میکنیم و به همین شرح هم  رستاخیز خواهیم شد توسط روح . بنابراین  همین روح است که ما را از آب بر میخیزاند همانطور که عیسی را برخیزاند . پس کسی که شانه های مارا در دست گرفته کاملا نامربوط است .  بنابراین توسط روح است که ما امید رستگاری داریم .  و در نهایت فقط یک رستاخیز وجود دارد که توسط سرور عیسی مسیح است . با تعمید شدن‌در او‌ما جزعی از او میشویم . خدا به این‌معنا  ما را با عیسی رستاخیز کرده . حتی ما میتوانستیم به جایگاه های آسمانی پرواز کنیم در او همانطور که او به آسمان های حقیقی پرواز کرد و همه ی این‌روند توسط روح انجام گرفت . پس روح‌ برای ما تعمید دهنده بوده حالا یا از طریق خود تعمیدی  یا تعمید سنتی . روح‌ قدرتی است که  ما را از گور سمبلیک بلند میکند و به ما زندگی جدید میدهد . این نقش غسل تعمید دهنده انسانی را کاملا اتفاقی میکند اما روح‌در این متن به چه‌معناست . خود عیسی مسیح هم‌روح زندگی بخش‌است . روح چیزی است که در ما سرعت میبخشد اما اگر یوحنا ۶:۶۳ را درنظر بگیریم که‌میکوید : روح‌است که زنده میکند ، جسم‌را فایده ای نیست . روند زنده شدن با عیسی در غسل تعمید برخیزانده شدن از گور که آب نشانگر آن است بنابر این به دلیل کار عیسی مسیح توسط روح او وکلام‌ اوست  ا‌و سرور و روح است ، در تعمید ما توسط اب و روح  تولد میابیم ( یوحنا ۳:۵ ورژن یونانی ) میگوید یک حرکت است که هم‌آب و هم روح‌را با هم درگیر میکند . ما  با غسل تعمید شسته شدیم  در نام عیسی مسیح و‌با قدرت خدا روح القدوس (اول قرنطیان‌۶:۱۱ )  ( اول قرنطیان ۶:۱۷ )  ما نجات پیدا کردیم با تعمید . تعمید بازسازی و احیای روح‌القدس . ( تیت ۳ ۵:۶ )  آن معنایی که که این‌ایده‌های بزرگ‌برای ما دارد در عمل نیازمنده عبادت و مراقبه شخصیست . هرچقدر که ما  احتمالا اجتناب کنبم از رویایویی از عمل ما حقیقت این است‌که این‌آیات‌خود حقیقت را امروزه به‌ما‌نمایانگر هستند . در متن کنونی ما من به سادگی معنا رو روشن‌میکنم که عیسی مسیح توسط روح او کسیست که ما را رستاخیز میکند از آب  غسل تعمید در زندگی جدید در او . این بدرفتاری به اوست و کاری که‌او میکند که بگوییم درجه  تاثیر کار‌او به کسی بستگی دارد که مرد یا زن‌را از آب بیرون میاورد (تعمید دهنده ) او‌نه یک بشر بلکه نجات‌دهنده ماست بنابر این خود تعمیدی به اندازه غسل تعمید سنتی معتبر است .

این مسیح است ، نه تعمید دهنده واقعی ، که در حقیقت شستشوی اخلاقی شخص را از گناهان خود هنگام تعمید انجام می دهد.  این موازیات ساده را در انجیل جان در نظر بگیرید:

 یوحنا ۳:۵    یوحنا ۱۳:۸

مگر این که         اگر

یکی از آب و روح متولد شده                من شما را نمیشویم

اون نمیتواند وارد پادشاهی شود               شما جایی در من ندارید

این نه تنها نشان دهنده اهمیت اساسی تعمید است بلکه  این نشان می دهد که خداوند عیسی است که هنگام تعمید ، شستشوی اخلاقی شخص را انجام می دهد.  وقتی این کار را بپذیریم ، آنگاه کسی که انجام تعمید می دهد بی ربط است.

 

تعمید خود : چگونه خود را تعمید دهید

این بسیار عالی است که شما می خواهید خود را تعمید دهید!  شما باید خیلی باشید

 فرد قوی برای داشتن این درک و رابطه شخصی از

 پروردگارت ، به او تعمید داده شود و اهمیت آن را 100٪ ببینید

 بدون حواس پرتی هایی که هر وقت کسی توسط شما تعمید می یابد بیایند

 دیگری یا یک کلیسا  خوب ، من به شما برای آن احترام می گذارم!

 

 پیشنهاد من برای تعمید این است که دعا کنید.  فصل 6 رومیان را بخوانید. 

 این فصل ، که با رفتن در زیر آب که در مرگ به اشتراک می گذارید

 و دفن مسیح.  با بیرون آمدن از آب ، شما در حال شناسایی هستید

 رستاخیز او.  و "توبه" ، کلمه یونانی به معنای واقعی کلمه است

 دوباره فکر کنید  دوباره فکر کن  قبلاً توبه را به عنوان یک شناخت می فهمم

 خدایا که گناهکار هستیم.  عاقلانه خواهد بود که به خدا قول دهیم هرگز گناه نکند

دوباره ، زیرا یوهنا ۱ ۱:۸ تا ۱:۱۰ میگوید که اگر ما ( به عنوان ایماندار تعمید شده ) میگوییم ما ،

گناه نکنید ، پس ما دروغگو هستیم.  در حقیقت ما دقیقاً به این دلیل که تعمید می یابیم ، مستقر می شویم

 متوجه شوید که ما مریضانی هستیم که به پزشک احتیاج داریم ، نه به کسانی که فکر می کنند

 آنها نیازی به هیچ درمانی ندارند.

 

 سپس ، دوباره دعا کنید ، به داخل آب یا وان حمام بروید و بگویید "من هستم

 برای بخشش گناهان من به خداوند عیسی مسیح تعمید یافتم "و

 سپس خود را زیر آب فرو‌ببرید .

 

 سپس هنگام بیرون آمدن از آب دعا کنید.

 

 من خوشحال هستم که قبل یا بعد از آن با شما صحبت کنم ، اما شاید شما ترجیح می دهید

 تا آن را کاملاً خصوصی نگه دارم ، و این را می فهمیدم.  اما اگر می خواهید

 مانند ، شماره تلفن خود را به من اطلاع دهید.  یا می توانیم در اسکایپ صحبت کنیم.

 

 خودم را در وان حمام تعمید دادم.  و من از آن به بعد بسیاری را تعمید دادم

 وان حمام  راحت تر است که با سر خود به سمت طرف خود دراز بکشید

 شیپور خاموشی ، بازوی خود را به سمت راست بکشید تا بتوانید زیر زمین قرار بگیرید.

 

 من از تصمیم شما بسیار هیجان زده ام و دعا می کنم که این کار را انجام دهید!

 

 خدا به شما برکت دهد .

 

دانکن هاستر – تلفن / واتساپ :

+447481122558

 

Highly recommended: The Bible Companion, a free Bible app. Bible text of the New European Version [contemporary, modern English] with audio, deeper commentary on every verse, basic devotionals on every chapter, audio message on every chapter, youth message on all chapters, continuous play option for all audio files, reading planner, powerful search function, ad free, plus "Bible Basics" study course. No ads or popups. This app offers more features and resources, absolutely and genuinely free, than probably any other free Bible app.

Modern Persian Farsi Bible with commentary, audio  For Android see www.carelinks.net/fa

     

 Bible Companion app